Skip to content

Ka Ngangana Tonu a Hineāmaru

Nā Melinda Webber rāua ko Te Kapua O'Connor i tuhi
Auckland University Press

He kōrero tuku iho, whakahirahira, mō ngā tūpuna rua tekau mā whā o Te Tai Tokerau.
‘E kore e mōnehunehu te pūmahara ki ngā momo rangatira o neherā nā rātou nei i toro te nukuroa o Te Moana Nui a Kiwa me Papa Tū a Nuku. Ko ngā tohu o ō rātou tapuwae i kākahutia ki runga i te mata o te whenua – he taonga, he tapu.’
—Tā Himi Hēnare

Haramai te mana o ngā tūpuna o Te Tai Tokerau. He kaihohou rongo, he kaingārahu, he kaitorotoro whenua, he kaipara huarahi. Taea kē te whakamīharo o te pukapuka nei, nā Melinda Webber rāua ko Te Kapua O’Connor. He mea tuhituhi kia whiwhi ai ngā uri whakatupu ki ēnei kōrero mō ngā tūpuna rua tekau mā whā nei – mō Nukutawhiti, mō Hineāmaru, mō Hongi Hika, mō Te Ruki Kawiti, me te maha atu. Waiho mā ngā kōrero nei, ngā whakapapa, ngā waiata, ngā pepeha, ka mātau ai tātou ki ā rātou mahi, ki ō rātou kāinga, ki ō rātou tikanga, ki tō rātou ao.

Me tā e rua kē pukapuka, reo Pākehā, reo Māori nōki. Nā Quinton Hita te reo Māori. Ka mutu, ko te whakaahua hei kākahu mō te pukapuka nei, nā Shane Cotton. Ko te ingoa o te pukapuka nei, Ka Ngangana Tonu a Hineāmaru, he akiaki i a tātou kia ū – i runga i te tātai hono ki ēnei kōrero tuku iho, ki ēnei whenua rongonui, ki ēnei tūpuna marutuna kua mene ki te pō.

Language: Te Reo

$60.00

Out of stock